datalms

Dünya, tarih boyunca birçok endüstriyel devrime tanık oldu. 1. sanayi devrimi su ve buhar gücünden oluşuyordu. 2. sanayi devrimi elektrik yardımıyla seri üretime geçti. 3.sanayi devrimi üretimi daha da otomatik hale getirmek için elektronik haberleşmeyi ve BT kullanmaya başladı. Günümüzde, dünya makineden makineye (M2M) ve iletişim teknolojisindeki modern gelişmelerle yeniden başlıyor. Bir sonraki sanayi devrimi 4.0 üreticilere hitap etmektedir. Bu zincir tedarikçiden başlar, üretim tesisinden, distribütörden, ürünün kendisine kadar uzanan bir zincirdir. Bu zincir Siber-Fiziksel ilişkilerin olduğu geleceğin fabrikalarını oluşturmaktadır. Bu entegrasyon üreticiler için, büyük miktarlarda bilgi toplamak ve işlemek için kullanılır. (Big Data)

 

Nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini kullanan üreticiler, müşteri taleplerinden tedarik zincirine kadar olan sistemi yönetebiliyorlar. Böylelikle son müşterileri ile benzeri görülmemiş bir şekilde etkileşimde bulunabiliyorlar. Endüstri 4.0′ ın temeli, tamamen dijital bir değer zinciri oluşturan sistemler ile yüksek zekalı (Akıllı) sistemlerdir. 2020 yılına gelindiğinde, internet ve akıllı ürünlerin en büyük “kullanıcı grubu” olacağı ve 24 milyar cihaza ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak bu sadece tüketici tarafında bir devrim değildir. Sanayide nesnelerin interneti, endüstriyel süreç içinde akıllı cihazların bağlanması, fabrikaların nasıl çalıştığı, binaların nasıl yönetildiği ve fonksiyon-hizmetleri kapsamaktadır.

datalms

ERP sistemlerini yoğun bir şekilde kullanan üreticiler, fabrika operasyonlarına girmeye ve tüm faaliyetleri verimli bir şekilde kullanmaya, yönetmeye hazır mı?Günümüzde, makineler sözde Endüstri 4.0′ ı yaratan ortak topluluklar aracılığı ile birbirine bağlanmaktadır. Bu makineler arası etkileşim hata oranı sıfıra indirgenmiştir. Nesnelerin interneti (IoT), Endüstri 4.0‘ a olanak sağlamıştır. IoT ağa bağlı anlamına gelir. Nesnelerin interneti, yeni uygulamalara yönelik devasa fırsatlar yaratıyor ve bu fırsatlar yaşamlarımızın daha kaliteli olmasına imkan sağlıyor. Akıllı nesne, gömülü bir sisteme verilen bir terimdir. Endüstri ve araştırma uzmanları, Siber-Fiziksel Sistemelerde (CPS) insanlar ve makineler arasında iletişime izin veren sanayi devrimlerinin olacağını öngörüyor.

Sensör Teknolojisinin Gerekliliği

Asıl sorun, insanların yetersiz zamana ve kusurlu doğruluğa sahip olduklarından fiziksel dünyadaki veriler hakkında tam bilgiye sahip olamadıklarıdır. Bunun arkasındaki neden, insanlar olarak biz fizikseliz ve dolayısıyla çevremizde fiziksel. Bu ndenle “dijital” verilerin/bilgilerin toplanması ve saklanması, kağıtlarda bilgilerin muhafaza edilmesi çok yanlış bir tutumdur. Herşeyi bilen bir bilgisayarımız olsaydı eğer, herşeyin muhtemelen izini sürer ve muhtemelen hiç birşey yanlış gitmezdi ve düzeltmeye ihtiyaç duymazdık. Ancak, gerçek şu ki, bilgisayarlar veri girmek ve korumak için insanlara güveniyor ve bu da veri kalitesi problemleri yaratıyor. Bu nedenle, bilgisayarların kendi kendine veri toplamasına izin vermek zorundayız. Sensör teknolojisi bilgisayarın fiziksel dünyayı algılamasını, gözlemlemesini ve anlamasını sağlar.

Geleceğin Fabrikası

Geleceğin Fabrikası (FoF) ilk defa 1986 yılında, Irwin Welber’ in bir açılış konuşması yaptığı sırada belirtilmiştir. Welber, FoF’ nin yüksek düzeyde entegre ve organize bir veri tabanı ile çalışan, büyük ölçekli akıllı bir makineye benzeyeceğini açıkladı. Ayrıca, FoF’ ın hem tedarikçilerin hem de müşterilerin ayrılmaz bir parçası olacağını vurguladı. Daha fazla uyarlanabilirlik, imalatçı işletmelerin FoF girişimini benimsemeleri için temel motivasyon olmuştur. Bu nedenle imalat işletmelerinin, üretim maliyetlerini düşürme, yeni ürünler için kişiselleştirme yapmak ve pazar değişikliklerine her zamankinden daha hızlı yanıt verebilmenin gerekliliği ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

İnsanlar Nerede?

Endüstri 4.0′ ın ve Akıllı Fabrikaların hem insanlara hem de istihdama kötü etkileri olacağı yönünde spekülasyonlar var. Şiddetle karşı çıkıyoruz. Yani, insanlar akıllı fabrikalarda varolmaya ve önemli roller üstlenmeye devam edecek, ancak bu farklı beceriler üstünde bir rol oynamaktadır. Temel bir FoF bileşeni bile, satış, pazarlama vb verileri analiz etmeye ve anlamaya devam etmek için insana ihtiyaç duyacaktır. İnsanlar robotların şefleri olacaktır, mimarlar ise FoF’ un alt yapısını kontrol edeceklerdir. İnsanların akıllı fabrikalarda üstlendikleri anahtar rol izleme teknolojisidir. Başarısızlık, akıllı fabrikalarda çarpıcı bir etkiye sebep olacağından izleme ve eylemler çok büyük öneme sahiptir. Örneğin, sensörler akıllı makinelerin fiziksel ortamı algılaması için bir kapıdır. Bununla birlikte, sensörün herhangi bir başarısızlık durumunda, analitik algoritmalarda ve hatalı okumalarda yanlış karar vermesine neden olur. Gelecekte insanların mesleklerinde önemli değişiklikler olacak ve yeri doldurulamayacaktır. Akıllı Fabrikalarda (FoF) çalışacak insanların vasıflı olması gerekecek.

Kurumsal Kaynak Planlama ERP Sistemleri

Akıllı Fabrikalar (FoF), modülerleştirme, kitlesel kişiselleştirme, dağıtılmış kontrol, nesnelerin interneti (IoT) ve modelleme konusunda sağlam temellere dayanmaktadır. İmalat işletmelerinde bakım önemli bir faaliyettir. Dolayısıyla, akıllı fabrikalarda makine arızasını öğrenmek sorunların kök nedenlerini ele almak gerekiyor. Tahmini bakım için farklı teşhis ve progranstiği entegre edebilen kapsamlı bir sistem geliştirdi. Akıllı Fabrikalar, kurumsal sistemlere oldukça farklı zorluklar getirmektedir. Örneğin, DATALMS ortak üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması için ERP Sistemlerinin SCM ile tam bütünleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, sahteciliğe karşı koruma, imalatta kullanılan ürün ve hammaddelerin temin edilmesini sağlayacak sistemler kullanılması gerekmektedir. Ek olarak, diğer temellerden biride yatay entegrasyondur. Yani, imalat işletmelerinde çalışanlar çeşitli bölümlerle iletişim kurmalıdır. Bu iletişim, ERP Sistemleri ile kolaylaştırılmalıdır.

Akıllı Fabrikaların diğer bir gerekliliğide entegre mühendislik ve güvenilir iletişim araçlarına dayanır. Yani, tüm katılımcı kuruluşlara gerçek zamanlı erişim ve kontrol sağlanır. Endüstri 4.0‘ ın ve derin öğrenmenin ana meselesi, mühendislik iş akışları, hizmetleri dahil iş süreçlerinin ERP Sistemleri kullanılarak CPS’ de uçtan uca nasıl bütünleşeceğidir. Akıllı Fabrika içerisinde bulunan CPS, makineler ve insanlar arasında sürekli ve hatasız iki yönlü iletişim gerektirir. Endüstri 4.0 ve FoF’ un bazı umut verici uygulamaları var. Daha önce DATALMS, robotlar arasında sağlam entegrasyona dayanan öngörücü bakım modülünü geliştirdi. Tahmini bakım ERP arasındaki entegrasyona dayanır. Bu çabaların daha fazlası yakın bir gelecekte görülecektir. Bugünün ERP Sistemleri Geleceğin Fabrikası (FoF) için hazır mı?