Denetim Kayıtları

Bir işletmenin kalite sisteminin iç denetçiler ve/veya dış denetçiler tarafından denetlenmesi ve Kayıt altına alınması.