kalite takip yönetim yazılım

e-Kalite Yönetim Takip Yazılım

Kalite denetlenmez, kaliteli ürün üretilir...! Üretiminizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Ürünlerinizin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz. Böylelikle Kalite İş süreçlerinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşımla geliştirilen kalite yönetim sistemidir.

Kalite Program Modülleri

Kalite Standartları ISO – TSE

Kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Kalite Yönetim Sistemi Planlaması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve müşteri beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, risk analizleri, ürün/proses performans değerleri, öneriler yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, … 

Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler(DÖF) – 8D

İş süreçlerinizde ve üretim aşamasında uygunsuzluğa yol açan ve tekrarlanan uygunsuzluk sebeplerini bularak ortadan kaldırmayı hedefledik. Böylelikle kendi iş sürecinizde düzeltici ve önleyici faaliyetleri kendiniz kontrol ederek müşteri odaklı memnuniyetinizi arttırabilirsiniz.

Hata Kontrolü ve Önlemleri (FMEA)

İş süreçlerinizde, ürün geliştirme ve imalat planlamasına eşlik eden,önleyici kalite güvence kapsamında, entegre bir risk analizi ve hata önleme metodur. DataLms olarak üretim ve imalat süreçlerinizde ürünlerinizin kalitesini arttırmayı hedefledik. Bu amaçla üretilen ürünlerin hata analizlerini ve önlemlerini nasıl alabileceğiniz hakkında size yardımcı olabilecek bir stratejiyi oluşturduk.

Kalite Sistemi Risk Analizi

ISO 9001:2015 standardı 10 madde ile genişletilmiş olup üretim ve hizmet sektörleri bir birine daha fazla yaklaştırılmıştır. Ayrıca önleyici faaliyet yerine Risk analizi ile birlikte fırsatların tespit edilerek firmaların yapılarını daha güncel tutarak risklerini bilerek gelecek planlarını daha iyi yapmalarına fırsat tanımaktadır.

Ürün Kalite Kontrolü

Kalite kontrolün önemli bir unsuru olarak, Ürün Muayeneleri çeşitli üretim süreçlerinde ve gönderimden önce sahada ürün kalitesini kontrol etmenizi sağlarlar. Ürününüzü imalatçının tesisinden çıkmadan önce muayene etmek kalite problemlerinin önlenmesi ve ileride tedarik zincirindeki aksamaların önlenmesinde etkin bir yoldur.

Kalite Üretim Parcası Onay Projesi PPAP

Üretim parçası onay sürecinin yönetilmesinde amaç, müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşıldığını belirlemek ve imalatçının prosesinin gerçek imalat şartlarında ve adetlerinde bu gereklerinin yönetilmesinden emin olmaktır. 

Proje Kalite Planlama (PQP)

Kalite sistemlerimizi, tahmin edilen çıktıları / beklentileri, müşteri memnuniyeti önlemlerini, teslim zamanını ve fiyatlandırmayı tanımlayan bir proje özeti sunar.

İç Tetkik ve Denetim

Bir işletmenin kalite sisteminin iç denetçiler ve/veya dış denetçiler tarafından denetlenmesi. Burada iç ve dış denetim daha önceden belirlenmiş kalite kontrol prosedürü, ulusal ve uluslararası spesifikasyonlar ve mevzuat açısından yapılmaktadır.

Tedarikçi Değerlendirme

Kalite Güvence Sistemi ve toplam kalite kontrol felsefesinin giderek yaygınlık kazandığı günümüzde kalitenin kaynakta sağlanmasında kalite zincirinin ilk halkasını tedarikçi ilişkileri oluşturmaktadır. Kaliteli girdi temini için üretici kuruluşlarla tedarikçiler arasında ilişkilerin planlanması, kurulması ve izlenmesine yöneliktir..

Kalibrasyon Ayarları

Kalibrasyon işleminde; üretimde kullanılan test/ölçü aleti veya cihazların sapmaları belirlenir , hataları düzeltilir. Periyodik olarak yapılan kalibrasyon işlemi neticesinde hatalı hammadde alımları önlenir ve hatalı ürün çıktıları minimuma indirilir..

Kalite Döküman Yönetim

Verilerin ve dokümanların ofislerdeki inanılmaz şekilde artışı; dokümanları yönetmek ve arşivlemek hem çok zamana, hem de yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Yine hepimizin bildiği üzere, dokümanların ve bilgilerin bazen yıllarca saklanmasındaki yasal zorunluluklarla birlikte, …

Denetim Kayıtları

Bir işletmenin kalite sisteminin iç denetçiler ve/veya dış denetçiler tarafından denetlenmesi ve Kayıt altına alınması.

Yönetim Toplantıları

Toplantıda konuşulan konular ve önerilerin kayıt altına alınmaması ve sonunda da katılımcılara bir raporla ulaştırılmaması havanda su dövmeye benzer. Yapılan ve zaman harcanan toplantıda sonuca ulaşmak ve toplantıyı belgelemek çok önemlidir. Bu kayıtlar daha sonraki toplantılara ışık tutar.

Kalite İç Yazışma ve Dış Yazışma

İşin doğası gereği her ölçekteki şirket, organizasyon ve iş, zamanında ve doğru kararlar alabilmek, müşterilere iyi servis verebilmek, iç ve dış iletişimi kuvvetlendirmek ve böylece gerçek bir rekabet ortamı hazırlayabilmek için bilgiye zamanında ve etkin bir şekilde ulaşabilme yeterliliğine gereksinim duymaktadır.

Kaizen

Kaizen; iş yerlerinde üst yönetim, müdürler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkesin katılımıyla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleridir.

5S

5S, çalışma ortamındaki kalite ve verimi arttırmak adına uygulanan bir toplam kalite tekniğidir. 5S sistemi düzenli, temiz ve kullanım amacına en uygun çalışma ortamını oluşturmayı amaçlar. Organizasyondaki düzen ve disiplini sağlayan bu kolay yöntem ayrıca işletmenin en küçük ayrıntılarını dahi denetleme olanağı sağlar. Bu bakımdan diğer iyileştirme tekniklerinin de temelini oluşturan bir sistemdir.

6 SİGMA

6 Sigma, iş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Şirketlerde performans düşüklüğünün temel nedeni değişkenliktir. 6 Sigma yönteminin amacı üretimdeki bu değişkenliği ortadan kaldırmak ve hedef bir ortalamada merkezileştirmektir. Bu durum üretimde sürekliliği, yani iyi sonuçların devamlılığını sağlamaktadır.

Kalitede Derin Öğrenme

Makine öğrenimi teknolojilerini kalite yönetimi sürecine dahil etmek, ürün hatalarını en aza indirebilir ve üretim maliyetlerini düşürebilir.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.