Kurumsal Kaynak Planlama ERP

Kurumsal Kaynak Planlama ERP

ERP kurumların tedarikten dağıtımına kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteği ile yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım paketidir. İyi bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarını sahip olan firmalar, işletmelerinin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynakalarını en etkin ve verimli bir şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrol edilmesini sağlarlar.

ERP Modülleri

Akıllı Üretim

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte iş süreçlerinizde, üretim yönetim ve planlamasını doğru ve etkin bir biçimde uygulayarak daha verimli bir üretim gerçekleştirmenizi sağlayan bir modüldür.

Üretim İş Süreçleri

Üretim İş Süreçlerini kontrol altında tutarak, üretim süreçlerini daha verimli kullanmayı hedeflemektedir. Üretim İş Süreçlerinden etkin bir biçimde verimlilik almak için,  Datalms ExpressBasic Erp

Üretim Planlama

Datalms ExpressBasic Erp üretim planlama modülü sayesinde, stok politikasını belirleyerek atıl kapasiteyi ve üretim duraklamalarını önler, üretim hacmi ve talep arasındaki dengeyi belirleyerek.

Üretim Operasyon Yönetim MOM

Datalms ExpressBasic Erp Üretimde operatörlerden başlayarak yöneticilere kadar bütün kullanıcılar МОМ aracılığı ile gerçek zamanda elverişli karar verebilirler.

Üretim Yönetim Sistemi MES

Datalms ExpressBasic Erp İşletmenin mevcut sistemindeki malzemeleri, beşeri gücü, makine – teçhizat kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirerek talep gören ürünü istenilen zamanda ve maliyette üretmek

Üretim Takip ve Analiz

Datalms ExpressBasic Erp, İşletmenizde üretim esnasında verileri bir arada toplayıp, depolama alanında saklar, üretim esnasında eş zamanlı olarak veri toplanmasını sağlar, bu veriler sadece.

Üretim Maliyet

Üretim yapan her işletme, kâr elde etmek için üretimlerine devam eder. Bu noktada, yapılan üretimin ne derece kârlı olduğunu öğrenmek için öncelikle üretimin size olan maliyetini hesaplamanız gerekir.

Kalite Standartları ISO – TSE

Kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Datalms

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Datalms ExpressBasic Erp programı kalite hedefleri ve yönetimi modülü, şirketlerin hedeflerini Kalite Politikası’ndan iyileştirme planlarına odaklanmak için kullandıkları bir yazılımdır.

Hata Kontrolü ve Önlemleri(FMEA)

İş süreçlerinizde, ürün geliştirme ve imalat planlamasına eşlik eden,önleyici kalite güvence kapsamında, entegre bir risk analizi ve hata önleme metodur. DataLms olarak üretim

Kalite Sistemi Risk Analizi

Datalms ExpressBasic Erp Kalite sistemi risk analizini yaparken, Firmaların yaşama, büyüme ve gelişme faaliyetlerini sürdürürken kanunların gereklerini yerine getirmeleri güvenli gelişmelerini destekler. Bu bilgiler kapsamında Datalms…

Bütçelendirme ve Profarma Maliyet

Projelendirme sürecinde projenin maliyetini yaklaşık olarak hesaplar, analiz eder ve böylelikle proje planının doğru bir şekilde işlemesini, projenin maliyetinin firmaya ne kazandırdığını veya ne kadarlık bir gider…

Proje SatınAlma Yönetim

Proje alımlarını ve satın alımlarını yönetmek, proje yöneticisinin alımları planlama ve yönetme sürecinde satın alma departmanıyla verimli bir şekilde işbirliği yapmasını gerektirir. Proje Satın Alma yönetimi , “Teslim edilebilir…

Proje  Operasyon Yönetim

Proje yönetimi, operasyon yöneticisinin en önemli fonksiyonlarından biri olarak kabul edilir. Bir proje üç türde olabilir: malzeme yönetimi, servis yönetimi veya her ikisi de. Malzeme yönetimi birincil proje yönetimi biçimi olsa da, hizmet yönetimi proje…

Proje Kaynak Yönetimi

Kaynak tahmini, proje etkinlikleri için gerekli olan kaynakların belirlenip zamanında tahsis edilmesini içerir. Böylece proje yeterli miktarda kaynakla ve makul bir süreçte hayata geçirilebilir…

Proje Üretim Yönetimi

İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işletmede var olan kaynakların önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak…

Proje Kalite Kontrolü

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz…

Proje Süreç Kontrolü Strateji

Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar. Süreçler, kurumun vizyonu…

İleri Planlama Sistemleri (APS)

Karar destek ve işletme planlamasından oluşan bir sistemdir. Sistemlerin faaliyetlerini verimli şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketinizin üretim kapasitesini…

Satın Alma

Tüm modüllere tam entegre satın alma modülü,ihtiyaçların tam olarak çıkartılıp,tedariklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Proje alımlarını ve satın alımlarını yönetmek,…

Stok Takip Yönetim

Kontrol panelinizden stok durumlarınızı anlık olarak takip edebileceğinizden dolayı stoklarınızda herhangi bir azalma görülmeyecektir ayrıca stok azalma durumunda…

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

ERP sistemlerinde karlılığın arttırılması için stok yönetimi son derece önemli bir yer tutmaktadır. Stokları verimli olarak kullanmak, depo ve dağıtım merkezindeki ekipman,…

Barkod ve Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID)

Hızlı, doğru ve daha kolay bilgi girişi için, sistemlerin daha ekonomik kullanılması adına otomatik tanıma ve hızlı bilgi toplama teknolojisidir.

Muhasebe

Üretim Maliyeti bir işletmede üretim (imalat) ile ilgili tüm maliyetleri içerir. Üretim maliyetleri bir kurumda tüm maliyetleri içerir…

Satış ve Pazarlama

Bir şirket, pazarda rekabet edebilmek için iyi bir satış ve pazarlama gücüne sahip olmak ister. Kapsamlı bir Datalms ExpressBasic Erp…

Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS)

Sipariş edilen doğru ürünü, istenilen yerde, istenilen zamanda, istenilen miktarda hazır bulundurulması için kullanılan sistemlere sipariş yönetim…

Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM)

Tüm modüllere tam entegre, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için modülün etkin bir…

İş Süreçleri ve Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) İş Süreçlerini anlamak, geliştirmek için kullanılan strateji ve tekniklerdir. Süreçleri kendi…

Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)

Dağıtım sistemlerinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi ile nakliye sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi. Taşıtların, yüklemelerin…

Döküman Yönetimi (E-Arşiv)

Tüm modüllere tam entegre, belge,döküman,sözleşme,resim …(etc) gibi evrakların yönetildiği ve entegre olarak yetki kontrolleri ile çalıştığı özel bir modüldür.

Makina Bakım ve Onarım

Tüm modüllere tam entegre,işletme içerisinde makina,tezgah,kalıp,apart gibi,üretim sürecinde kullanılan tüm makina ve ekipmanların bakım ve onarımların kontrol ve takip edildiği modüldür.

Teknik Servis ve Yönetim

Siz sayın müşterilerimizin satış sonrası destek ve servis memnuniyeti bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle çalışan teknik servis yazılımımız, tüm yenilikleri günü gününe takip…

Personel Takip ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre,personel izlenebilirlilik,görev dağımlımları,iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre, personel izlenebilirlilik, görev dağımlımları,iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

Scada (Online Makina ve Takip Kontrol ve İzleme)

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış…

Endüstriyel IoT (IIoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), perakende, yapı, tarım, sağlık, üretim, kamu hizmetlerinden devlet ve şehirlere kadar birçok pazar segmentinde büyük bir dönüşümü…

E-Ticaret Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği…

Kaizen

Kaizen; iş yerlerinde üst yönetim, müdürler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkesin katılımıyla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleridir.

5S

5S, çalışma ortamındaki kalite ve verimi arttırmak adına uygulanan bir toplam kalite tekniğidir. 5S sistemi düzenli, temiz ve kullanım amacına en uygun çalışma…

6 SİGMA

6 Sigma, iş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Şirketlerde performans düşüklüğünün temel nedeni…

ERP’ de Yapay Zeka

Büyük veri olarak da adlandırılan ve günümüzde her alanda etkisini gösteren bilgi yoğun teknolojiler ve uzaktan erişime imkan tanıyan uygulamalar sayesinde…

Erp’de Derin Öğrenme

Dünya, tarih boyunca birçok endüstriyel devrime tanık oldu. 1. sanayi devrimi su ve buhar gücünden oluşuyordu. 2. sanayi devrimi elektrik yardımıyla seri üretime geçti. 3.sanayi devrimi üretimi…

İş Süreç Yönetimlerinde Yapay Zeka

İş Süreci Yönetim Sistemleri ilerledikçe, yalnızca önceden tanımlanmış süreç modellerini uygulayan sistemlerinde ötesinde, süreçleri dinamik olarak…

Mobil Ugulama Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.

Demo Talep Form