Proje Yazılım

Proje Yönetim Takip Programı

Proje Yönetim Takip programı, şirket kaynaklarının daha efektif yönetilmesini, toplam kalitede iyileşme, karlılığın artması, risklere ve fırsatlara karşı hazırlıklı olunması, daha önce yapılmış olan, tekrarlayan projelerde otomatik karar almak ve stratejik planlar yaparak, projenin tüm aşamalarının kontrolünü ve iç denetimlerinin yapılmasını sağlar.

Gerçek şu ki, proje yönetimi olmadan proje yürütmek yanlış bir ekonomidir. Bütçede gereksiz bir yük olduğu düşünülür. Mükemmel bir proje yönetimi, proje yönetimini kontrol altında tutmaktan, zamanında bütçe kapsamında teslim etmekten çok daha fazlasını ifade eder; müşterileri, paydaşları ve ekipleri birleştirir ve başarı için bir vizyon yaratır.

Eğer iyi bir Proje Yönetim Takip yazılımına sahip değilseniz, kaynak yetersizliğine, gerçekçi olmayan planlama, yüksek risk, düşük kaliteli ürün ve teslimatlara, bütçeyi aşan ve geç teslim edilen projelere maruz kalırsınız.

Proje Yönetimi Takip Yazılımının Sağladığı Faydalar
1.İyi bir Proje Yönetim Takip yazılımı, projelerin hedeflerinin, işletmelerin stratejik hedefleri ile yakından uyumlu olmasını sağlar.
2.Proje Yönetim Takip yazılımı ile ekipte kimlerin sorumlu olduğu ve bir projede neler olup bittiğinin kontrolünü aynı zamanda projenin her aşamasının kayıt altına alınmasını sağlar.
3.Projeyi küçük çalışma parçalarına ayırarak, ekiplerin net hedeflere odaklanmalarını sağlar, küçük adımların tamamlanmasıyla nihai hedefe ulaşmak için çabalarını hızlandırır ve risk yönetimi ile proje yönetiminde önemli riskleri hızlı bir şekilde tespit eder.
4.Proje Yönetim ve Takip yazılımı, mevcut kaynakları analiz eder ve gerçekçi bir plan yaparak projenin öngörüldüğü tarihte sorunsuz teslim edilmesini sağlar.
5.Proje Yönetim ve Takip Yazılımı, Kalite Güvencesi için kilit öneme sahiptir. Bu kapsamda ekiplerin proje süresince toplanan verileri değerlendirmeleri ve böylelikle ürün kalitesini her aşamada kontrol etmesi sağlanır.
6.Risk yönetimi proje başarısı için kritik öneme sahiptir. Ancak riskin tanımlanması, yönetimi ve azaltılması konusunda sağlam bir sürece sahip olmak, risklerin sorun haline gelmesini önlemeye yardımcı olur.
7.İyi bir Proje Yönetimi ve takip yazılımı, insanların doğru zamanda doğru şeyleri yapmasını sağlar ve doğru proje sürecinin proje yaşam döngüsü boyunca takip edilmesini sağlar.
8.Proje Yönetimi ve Takip Yazılımının olmazsa olması iyi bir raporlama sistemine sahip olmasıdır. Raporlama sistemi ile bir projenin hedeflenen programdan ne zaman sapmaya başladığını görmeyi kolaylaştırır. Proje sapmasını ne kadar erken saptarsanız, rota düzeltmek o kadar kolay olur.

Firmanıza Katkıları
1.Raporlama ve analizler sayesinde proje maliyetini tam olarak hesaplamanıza yardımcı olur.
2.İçersinde bulunan kalite yönetimi sayesinde proje yaşam döngüsü boyunca ürünün kalitesini değerlendirmenizde yardımcı olur.
3.Proje Operasyonları etkin bir şekilde yönetebilir, Süreç Kontrolü Strateji uygulayabilir ve proje sürecini termini tarihi ön görebilirsiniz.
4.Evrak-arşiv yönetimi sayesinde tüm ekibin projeye dahil olmasını ve dökümanların ekibin ve yöneticilerin kontrolünü sağlar.
5.Proje planlamasının yapılması sayesinde strateji belirlenir ve proje kaynakları temin edilmesi sağlanır.
6.Önemli işlerin bütünüyle kaydedildiği ve izlenilebildiği bir veri tabanına sahipsiniz.
7.İş süreçlerinizi etkin bir biçimde yönetebilir ve uygulayabilirsiniz.

Modüller

Teklif ve Projelendirme

Teklif ve projelendirme aşamasında, teklifin bütçesine bakılarak proje giderleri ve gelirleri hesaplanır. Bir teklif bütçesi, teklifte açıklanan proje faaliyetlerini…

Proje Öncesi Hazırlık Planlama

Proje Yönetim Süreçleri 5 aşamadan oluşur. Başlangıç,planlama, yürütme, izleme ve kontrol, kapanış. Ayrıca bunlara ek olarak Proje Yönetim Sürecinde…

Proje Gereksinimleri Analiz

Projelerde gereksinim yönetiminin amacı; projenin gerektirdiği teknik veya teknik olmayan tüm ihtiyaçların yönetilmesi ve sözkonusu ihtiyaçlarla…

Proje Süreç Kontrolü

Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar. Süreçler, kurumun vizyonu…

Bütçelendirme ve Profarma Maliyet

Projelendirme sürecinde projenin maliyetini yaklaşık olarak hesaplar, analiz eder ve böylelikle proje planının doğru bir şekilde işlemesini, projenin maliyetinin firmaya…

Proje SatınAlma Yönetim

Proje alımlarını ve satın alımlarını yönetmek, proje yöneticisinin alımları planlama ve yönetme sürecinde satın alma departmanıyla verimli bir şekilde…

Proje Operasyonlar Yönetim

Proje yönetimi, operasyon yöneticisinin en önemli fonksiyonlarından biri olarak kabul edilir. Bir proje üç türde olabilir: malzeme yönetimi, servis yönetimi veya her ikisi de…

Proje Kaynak Yönetimi

Kaynak tahmini, proje etkinlikleri için gerekli olan kaynakların belirlenip zamanında tahsis edilmesini içerir. Böylece proje yeterli miktarda kaynakla ve makul bir süreçte hayata geçirilebilir…

Proje Üretim Yönetimi

İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işletmede var olan kaynakların önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak…

Proje Kalite Kontrolü

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz…

Proje Süreç Kontrolü Strateji

Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar. Süreçler, kurumun vizyonu…

Proje Analizi ve Stratejik Etki

Proje kapsamında öncelikle Stratejik Planı hazırlanarak Stratejik Yönetim anlayışının kurum içinde yaygınlaşması hedefleniyor. Akabinde devam edecek Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi oluşturulması aşamaları ile kurumun operasyonel verimliliğinin artırılması planlanıyor.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.