Satın Alma Takip Yönetim Yazılım ExpressBasicPurchasing

Başka bir deyişle satın almayı, işletmenin hedeflerinin detaylı olarak açıklanması ve bütçenin etkin bir şekilde kullanılması gibi kriterler kullanılarak hizmet veya ürünün alımının doğru zamanda gerçekleştirilmesi için yeniden yapılandıran bir yazılım sistemi ExpressBasic Purchasing

ExpressBasicPurchasing; Klasik satınalmada, satınalma departmanı tecrübeli bir elemanla tüm satınalma faaliyetlerinin yürütüldüğü eski zihniyet artık eskilerde kalmış, yerine çok iyi organize olmuş bir takım yapısı geçmiş, kurumsallık oluşturmaktadır.

  • Mal ve hizmetleri en iyi fiyata almak
  • Gereksiz maliyetleri kismak ve islemleri hizlandirmak
  • Önemli üretim adimlarinda verimlik için en dogru tedarikçileri bulmak
  • Iç ve dis tedarikçilerle iliskiler gelistirmek
  • En son regülasyon ve gelismeleri takip etmek
  • Uluslararasi tedarikçilerle görüsmeler yapmak
  • Online ihale-açik artirma gibi teknik, teknolojik altyapi ve sistemleri anlamak, kullanmak

Raporlar

Geniş ve Kullanıcı tanımlı kendine özgü raporlama sistemi ile istenilen rapor kolayca tasarlanabilir.İleriye dönük çalışmalar planlanabilir ve uygulanabilir.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.