teknik servis takip yönetim yazılım

Teknik Servis Yönetim Takip

Siz sayın müşterilerimizin satış sonrası destek ve servis memnuniyeti bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle çalışan teknik servis yazılımımız, tüm yenilikleri günü gününe takip etmeniz için, yenilikleri derhal uygulamaya geçirmekte ve sorunlara anında çözüm üreterek müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutmaktadır.

 • Teknik Servis ve Bakımların Detaylı Kontrol Takipleri
 • Teknik Servis Planlama ve Takipleri
 • Teknik Peryodik Bakım Takipleri
 • Teknik Onarım Takipleri ve Onarım Maliyet Analizleri
 • Teknik Montaj Takipleri ve Montaj Maliyet Analizleri
 • Teknik Revizyon Teklifleri, Proforma Fatura, Revizyon Takipleri ve Revizyon Maliyet Analizleri
 • Teknik Servis Malzeme Garanti Takip
 • Teknik Servis ekibin takibi ve yönetimi
 • Teknik (Servis, Peryodik bakım, Onarım, Montaj, Revizyon) üçret takip (Faturalandırma), muhasebelendirme
 • Teknik Ürün Ağacları (Kullanılan malzeme ve teknik özelliklerinin kayıt edilmesi), etkin malzeme takipleri
 • Mobil Uygulama Entegrasyon,
 • Ön Muhasebe ve Resmi Muhasebe işlemleri yapılabilir,
 • Çek senet işlemleri ve teminat çek senet işlemleri ile ayrıntılı valör hesapli rapor takibini gerçekleştirebilir
 • Şirketinizin finansal operasyonlarını kolayca ve zamandan tasarruf ederek yönetebilirsiniz.
 • Banka Havale Gönderme, Havale Alma Takipleri, Bankaya ait pos cihazı, kredi kartı ve çek tanımlayabilir,
 • Teklif ve sipariş işlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma (muhasebelendirme) işlemlerini yapabilir
 • Müşteri bilgilerinin etkin yönetimi (CRM)
 • Teklifleri satışa dönüştürmek, Alınan ve Verilen Sipariş Takipleri
 • SatınAlma Ürün Gereksinim yönetim
 • Depo Stok yönetim ve Takipleri,
 • Seri no ve garanti takibi yaparak ürün giriş-çıkışlarını kontrol edebilir,
 • Üretim Planlama, Üretim Süreç Yönetim ve Maliyet Analizleri
 • Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilir,
 • Proje Operasyonlar, Süreç Kontrolü Strateji, Kaynak Yönetimi
 • Satış ekibin takibini yapmak
 • Elektronik Arşiv (E-Arşiv), Belgelerinizi elektronik ortamda saklamanızı ve takip etmenizi sağlayan bir belge yönetimi

Modüller

Teknik Servis Bakım Analiz

Geliştirilmiş Analizlerle istenilen Analizlere ve Grafiklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Teknik Servis Bakım Rapor

Geniş ve Kullanıcı tanımlı kendine özgü raporlama sistemi ile istenilen rapor kolayca tasarlanabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlanabilir ve uygulanabilir.

Teknik Servis Bakım Takip

Sınırsız sayıda teknik servis ve bakım tanımlayabilir, teknik servis geçmişlerini ve yapılan servis bakımları periyodik olarak kontrol edebilir, teknik servis taleplerinin kaydını tutabilir ve teknik servis bakımda kullanılan malzemelerin takibini yapabilirsiniz.

Stok Yönetim

Tüm modüllere tam entegre çalışarak,mevcut stokların takibini sağlar.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

Sistemlerde karlılığın arttırılması için stok yönetimi son derece önemli bir yer tutmaktadır. Stokları verimli olarak kullanmak, depo ve dağıtım merkezindeki ekipman, iş gücü kaynaklarının ve tüm depolama faaliyetlerinin yönetimini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlamaktadır.

Satın Alma

Tüm modüllere tam entegre satın alma modülü, ihtiyaçların tam olarak çıkartılıp, tedariklerin sağlanmasını kolaylaştırır.

Muhasebe

Tüm modüllere tam entegre, pazarlama fırsatlarını etkin biçimde yönetmenizi sağlar.

Satış ve Pazarlama

Tüm modüllere tam entegre, pazarlama fırsatlarını etkin biçimde yönetmenizi sağlar.

Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS)

Sipariş edilen doğru ürünü, istenilen yerde, istenilen zamanda, istenilen miktarda hazır bulundurulması için kullanılan sistemlere sipariş yönetim sistemleri denir. Sistemlerin içerisinde gelişmiş sipariş yönetim sistemi bulunması son derece önemlidir. Sipariş yönetim sistemleri kargo sistemleri ile iyi entegre olmuş şekilde çalışması teslim edilemeyen ya da geri dönen siparişlerin etkin yönetimiyle müşteri memnuniyetini arttırılmasında son derece önemli bir yer tutmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM)

Tüm modüllere tam entegre, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için modülün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

İş Süreçleri ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre, iş akışınıza uyarlanarak etkin bir iş süreci ve yönetimi sağlamaktadır.

Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)

Dağıtım sistemlerinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi ile nakliye sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi. Taşıtların, yüklemelerin, teslimat araç ve sürelerinin eş zamanlı olarak müşteriler ile paylaşılması sistemlerinin en önemli konularından bir tanesidir.

Barkod ve Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID)

Hızlı, doğru ve daha kolay bilgi girişi için, sistemlerin daha ekonomik kullanılması adına otomatik tanıma ve hızlı bilgi toplama teknolojisidir.

Personel Takip ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre,personel izlenebilirlilik, görev dağımlımları, iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre, personel izlenebilirlilik, görev dağımlımları, iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

Proje SatınAlma Yönetim

Tedarik ilişkilerinin idaresi, yüklenici performanslarının izlenmesi ve gerekli olduğunda değişikliklerin ve düzeltmelerin yapılması sürecidir

Bütçelendirme ve Profarma Maliyet

Projelendirme sürecinde projenin maliyetini yaklaşık olarak hesaplar, analiz eder ve böylelikle proje planının doğru bir şekilde işlemesini, projenin maliyetinin firmaya ne kazandırdığını veya ne kadarlık bir gider olduğunu görmenizi sağlar.

Kalite Standartları ISO – TSE

Kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Kalite Yönetim Sistemi Planlaması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve müşteri beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, risk analizleri, ürün/proses performans değerleri, öneriler yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, beceri ve yeteneklerini, iş yapma tarzını geliştirecek şekilde yönetim temsilcisi tarafından yönetimin gözden geçirmesi toplantısı sonrası bu toplantıda değerlendirilen konular göz önünde bulundurularak yapılır

Hata Kontrolü ve Önlemleri(FMEA)

İş süreçlerinizde, ürün geliştirme ve imalat planlamasına eşlik eden,önleyici kalite güvence kapsamında, entegre bir risk analizi ve hata önleme metodur. DataLms olarak üretim ve imalat süreçlerinizde ürünlerinizin kalitesini arttırmayı hedefledik. Bu amaçla üretilen ürünlerin hata analizlerini ve önlemlerini nasıl alabileceğiniz hakkında size yardımcı olabilecek bir stratejiyi oluşturduk.

Kalite Sistemi Risk Analizi

ISO 9001:2015 standardı 10 madde ile genişletilmiş olup üretim ve hizmet sektörleri bir birine daha fazla yaklaştırılmıştır. Ayrıca önleyici faaliyet yerine Risk analizi ile birlikte fırsatların tespit edilerek firmaların yapılarını daha güncel tutarak risklerini bilerek gelecek planlarını daha iyi yapmalarına fırsat tanımaktadır.

Döküman Yönetimi (E-Arşiv)

Tüm modüllere tam entegre, belge, döküman, sözleşme, resim …(etc) gibi evrakların yönetildiği ve entegre olarak yetki kontrolleri ile çalıştığı özel bir modüldür.

Makina Bakım ve Onarım

Tüm modüllere tam entegre, işletme içerisinde makina, tezgah, kalıp, apart gibi, üretim sürecinde kullanılan tüm makina ve ekipmanların bakım ve onarımların kontrol ve takip edildiği modüldür.

Scada (Online Makina ve Takip Kontrol ve İzleme)

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Endüstriyel IoT (IIoT)

IoT’deki yatırımların ve uygulamaların çoğu, imalat, lojistik, sağlık, tarım, otomotiv gibi endüstriyel pazarlarda kullanıldığı şekliyle IoT’yi farklılaştırmak için kullanılan Endüstriyel Nesnelerin İnternet’ine yöneliktir. Endüstriyel IoT (IIoT), basit cihazların ötesine geçer ve üretim tesislerine, dağıtım sistemlerine, doğru ekipmanla doğru tamirat, bakım işlemlerine, doğru zamana bağlı hizmet operasyonlarına bakar.

E-Ticaret Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Mobil Ugulama Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.