Üretim Planlama ve Takip Yönetim Yazılım

Firmanızın sürekliliği için ek ara yönetici istihdamı gerekli olmamakla birlikte mevcut süreçlerin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Biz de Datalms olarak bu süreçlerde firmanızın verimliliğini arttırmayı hedefledik ve üretim aşamasında ürünün tüm üretim aşamalarını,stok kayıtlarından-finansal kaynaklara kadar kontrol etmeniz için Akıllı Üretim Yönetim sistemini programladık.

Üretimin her aşamasında üretilen ürünün kalibrasyonundan kalite yönetim süreci dahil olmak üzere üretim adım aşamaları, stok kayıtlarından muhasebe(finansman) bilgilerine, ürünün firmaya firmaya kattığı karı ve firmanın üretilen üründeki zararını raporlarla, analizlerle görmenizi sağlayacak, firmanızın gelişimine katkıda bulunacaktır.

Üretim Yönetim Takip Yazılım Program’nin Sağladığı Faydalar

Kalite Kontrol Sistemi ile entegre olması sayesinde iş süreçlerinde ürünün kalitesinin arttırılması Muhasebe Modulu ile maliyet ve kar-zarar analizlerinin yapılması Kalite dökümanlarının sistem tarafından otomatik oluşturulması ve raporlanması Ürünün üretim sürecinde adım adım takip edilmesi ve detaylandırılması Ürünün üretim sürecinde proje ile ilişkilendirilmesi Ürünün üretiminde gerekli malzemelerin stok kayıtlarının ve tedaikçilerin yönetilmesi Ürünün üretilmesinde gerekli malzemelerin muhasebe modülü ile entegre olması sayesinde alım-satım irsaliyeleri ve alım-satım faturalarının yönetilmesi ve takibi
 • Üretim Planlama, Üretim Süreç Yönetim ve Maliyet Analizleri
 • Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilir,
 • Proje Operasyonlar, Süreç Kontrolü Strateji, Kaynak Yönetimi
 • SatınAlma Ürün Gereksinim yönetim
 • Depo Stok yönetim ve Takipleri,
 • Seri no ve garanti takibi yaparak ürün giriş-çıkışlarını kontrol edebilir,
 • Ön Muhasebe ve Resmi Muhasebe işlemleri yapılabilir,
 • Çek senet işlemleri ve teminat çek senet işlemleri ile ayrıntılı valör hesapli rapor takibini gerçekleştirebilir
 • Şirketinizin finansal operasyonlarını kolayca ve zamandan tasarruf ederek yönetebilirsiniz.
 • Banka Havale Gönderme, Havale Alma Takipleri, Bankaya ait pos cihazı, kredi kartı ve çek tanımlayabilir,
 • Teklif ve sipariş işlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma (muhasebelendirme) işlemlerini yapabilir
 • Müşteri bilgilerinin etkin yönetimi (CRM)
 • Teklifleri satışa dönüştürmek, Alınan ve Verilen Sipariş Takipleri
 • Satış ekibin takibini yapmak
 • Elektronik Arşiv (E-Arşiv), Belgelerinizi elektronik ortamda saklamanızı ve takip etmenizi sağlayan bir belge yönetimi
 • Mobil Uygulama Entegrasyon

Modüller

Akıllı Üretim

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte iş süreçlerinizde, üretim yönetim ve planlamasını doğru ve etkin bir biçimde uygulayarak daha verimli bir üretim gerçekleştirmenizi sağlayan bir modüldür.

Üretim İş Süreçleri

Üretim İş Süreçlerini kontrol altında tutarak, üretim süreçlerini daha verimli kullanmayı hedeflemektedir. Üretim İş Süreçlerinden etkin bir biçimde verimlilik almak için, , Datalms ExpressBasic Mrp

Üretim Planlama

Datalms ExpressBasic Uretim Yonetim Takip modülü sayesinde, stok politikasını belirleyerek atıl kapasiteyi ve üretim duraklamalarını önler, üretim hacmi ve talep arasındaki dengeyi belirleyerek

Üretim Operasyon Yönetim MOM

Datalms ExpressBasic Üretim Yönetim Takip Yazılım Üretimde operatörlerden başlayarak yöneticilere kadar bütün kullanıcılar МОМ aracılığı ile gerçek zamanda elverişli karar verebilirler

Üretim Yönetim Sistemi MES

Datalms ExpressBasic Üretim Yönetim Takip Yazılım İşletmenin mevcut sistemindeki malzemeleri, beşeri gücü, makine – teçhizat kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirerek talep gören ürünü istenilen zamanda ve maliyette üretmek.

Üretim Takip ve Analiz

Datalms ExpressBasic Üretim Takip Yazılımı, İşletmenizde üretim esnasında verileri bir arada toplayıp, depolama alanında saklar, üretim esnasında eş zamanlı olarak veri toplanmasını sağlar, bu veriler sadece.

Üretim Maliyet

Üretim yapan her işletme, kâr elde etmek için üretimlerine devam eder. Bu noktada, yapılan üretimin ne derece kârlı olduğunu öğrenmek için öncelikle üretimin size olan maliyetini hesaplamanız gerekir.

Proje Kalite Kontrol

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz.

Proje Yönetim

İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işletmede var olan kaynakların önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Satın Alma

Tüm modüllere tam entegre satın alma modülü,ihtiyaçların tam olarak çıkartılıp,tedariklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Proje alımlarını ve satın alımlarını yönetmek,

Stok Yönetim

Kontrol panelinizden stok durumlarınızı anlık olarak takip edebileceğinizden dolayı stoklarınızda herhangi bir azalma görülmeyecektir ayrıca stok azalma durumunda…

Depo Yönetim

ERP sistemlerinde karlılığın arttırılması için stok yönetimi son derece önemli bir yer tutmaktadır. Stokları verimli olarak kullanmak, depo ve dağıtım merkezindeki ekipman,…

Muhasebe

Üretim Maliyeti bir işletmede üretim (imalat) ile ilgili tüm maliyetleri içerir. Üretim maliyetleri bir kurumda tüm maliyetleri içerir…

Satış ve Pazarlama

Bir şirket, pazarda rekabet edebilmek için iyi bir satış ve pazarlama gücüne sahip olmak ister. Kapsamlı bir Datalms ExpressBasic Üretim Yönetim Takip Yazılımı…

Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM)

Tüm modüllere tam entegre, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için modülün etkin bir…

İş Süreçleri ve Yönetimi

Üretim Yönetim Takip Yazılımı İş Süreçlerini anlamak, geliştirmek için kullanılan strateji ve tekniklerdir. Süreçleri kendi…

Döküman Yönetimi (E-Arşiv)

Tüm modüllere tam entegre, belge,döküman,sözleşme,resim …(etc) gibi evrakların yönetildiği ve entegre olarak yetki kontrolleri ile çalıştığı özel bir modüldür.

Makina Bakım ve Onarım

Tüm modüllere tam entegre,işletme içerisinde makina,tezgah,kalıp,apart gibi,üretim sürecinde kullanılan tüm makina ve ekipmanların bakım ve onarımların kontrol ve takip edildiği modüldür.

Scada (Online Makina ve Takip Kontrol ve İzleme)

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış…

Endüstriyel IoT (IIoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), perakende, yapı, tarım, sağlık, üretim, kamu hizmetlerinden devlet ve şehirlere kadar birçok pazar segmentinde büyük bir dönüşümü…

Üretimde’ de Yapay Zeka

Büyük veri olarak da adlandırılan ve günümüzde her alanda etkisini gösteren bilgi yoğun teknolojiler ve uzaktan erişime imkan tanıyan uygulamalar sayesinde…

Üretimde’de Derin Öğrenme

Dünya, tarih boyunca birçok endüstriyel devrime tanık oldu. 1. sanayi devrimi su ve buhar gücünden oluşuyordu. 2. sanayi devrimi elektrik yardımıyla seri üretime geçti. 3.sanayi devrimi üretimi…

İş Süreç Yönetimlerinde Yapay Zeka

İş Süreci Yönetim Sistemleri ilerledikçe, yalnızca önceden tanımlanmış süreç modellerini uygulayan sistemlerinde ötesinde, süreçleri dinamik olarak…

E-Ticaret Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği…

Mobil Uygulama Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.