ecloud

Avantajları

  • Bütün formatları destekler.
  • Güvenlik açısından değişiklikleri önceden tahmin edebilirsiniz.
  • Departmanlar arası belge kirliliğini önler.

Proje Detayları:

Datalms ExpressBasic E-Arşiv Döküman Yönetim programı mevzuat uyumluluğu doğrultusunda elektronik ve fiziksel kayıtları saklamak-yönetmek için bir ara yazılımdır. İşletmeler faaliyetlerini genişlettikçe verilerin ve belgelerin sayısı zamanla artar. Bu nedenle işletmeler kendilerini çok sayıda belgeyi işlemek zorunluluğu ile karşı karşıya bulurlar. İşte bu noktada E-Arşiv Döküman Yönetimi yazılımı modern işletmelerin başarısı için bir zorunluluktur.

earsiv

Neden E-Arşiv Döküman Yönetim Yazılımı?

Datalms ExpressBasic E-Arşiv Yazılımı çok kapsamlıdır. İster kağıt, ister elektronik olsun, çok sayıda yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriyi etkili bir şekilde saklar. Sistem, uluslararası arşiv standartları ve yasal gerekliliklere uygun olarak yüksek düzeyde güvenlik ve erişebilirlilik sağlar.